Stropy TERIVA są żelbetowymi  stropami gęstożebrowymi belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z prefabrykowanych kratownicowych belek stropowych i prefabrykowanych pustaków keramzytowych TERIVA oraz monolitycznego betonu wylewanego na budowie.

 

Zalety stropów TERIVA:

• niski koszt,
• wysoka wytrzymałość,
• łatwy transport i składowanie,
• łatwy i szybki montaż,
• możliwy ręczny montaż przez dwie-trzy osoby, bez używania ciężkiego sprzętu,
• montaż nie wymagający pełnego deskowania konstrukcji stropu, lecz tylko podpór montażowych,
• dobra izolacyjność termiczna i akustyczna,
• niewielki ciężar,
• wysoką odporność na wilgoć i mróz,
• wysoką przyczepność tynków,
• przyjazny dla ludzi.

 

Zastosowanie:

Stropy TERIVA są sprawdzonym, nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym dla budownictwa mieszkaniowego, a także dla budownictwa użyteczności publicznej i przemysłowej.
Belka stropowa składa się ze stopki o szer. 12 cm i wys. 4 cm zbrojonej kratownicą przestrzenną o przekroju trójkątnym. Dwa pręty o średnicy 8mm (lub większej) zatopione są w stopie, trzeci biegnie w górnym pasie kratownicy. Długości produkowanych belek umożliwiają ich dobór do potrzeb każdego projektu.

Właściwości:


Odporność ogniowa:

Odporność ogniowa stropów TERIVA przy wykończeniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym o grubości nie mniejszej niż 10 mm wynosi REI 60. Odporność ogniowa stropów może być zwiększona przez zastosowanie innego wykończenia stropu lub specjalnych zabezpieczeń.

 


Montaż (kolejność montażu):

  1. wciągnięcie i rozstawienie belek stropowych z włożeniem pojedynczych
  2. zadeklowanych pustaków na końcach belek
  3. stemplowanie belek stropowych
  4. ułożenie pustaków stropowych
  5. dokładne sprawdzenie solidności i poziomu podpór oraz równoległości belek
  6. zamontowanie zbrojenia wieńców stropowych oraz żeber rozdzielczych
  7. zalewanie stropu betonem przynajmniej klasy B-15
  8. pielęgnacja betonu


 Transport i składowanie:

Pustaki stropowe składowane są na paletach. Palety można składować pionowo do dwóch palet z pustakami w warunkach magazynów i składów (podłoże stabilne i utwardzone) oraz w jednej warstwie palet na placach budowy. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigami przy użyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie rozładunku.
Belki należy składować na podłożu wyrównanym na dwóch podkładkach grubości min. 8 cm ułożonych w odległości ok. 1/5 długości od jej krańców. Kolejne warstwy belek należy układać na przekładkach o grubości min. 4 cm.