Klauzula informacyjna RODO

Massek Sp. z o.o.
ul. Powstańców 23
46-080 Chróścice
KRS 0000963802
Regon 531150547
NIP 7541730794

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku Massek Sp. z o.o. ul. Powstańców 23, 46-080 Chróścice, KRS 0000491710, Regon 531150547, NIP 7541730794 informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Massek Sp. z o.o. ul. Powstańców 23, 46-080 Chróścice, KRS 0000491710, Regon 531150547, NIP 7541730794. Jeżeli chce Pani/Pan zasięgnąć informacji dotyczących danych osobowych u Administratora Danych Osobowych prosimy o kontakt: info@massek.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania, zapewnienia dostawy, sprzedaży, realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy umożliwiające realizację usługi.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza Unię Europejską

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami ustaw obowiązujących w tym zakresie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2 lub jego prawnego następcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Wszystko czego potrzebujesz
w jedym miejscu!

Materiały budowlane, przemysłowe,
narzędzia, farby...