Płyty gipsowo – kartonowe stały się materiałem, który jest powszechnie stosowany do prac wykończeniowych w budownictwie.

Technologia wykonywania okładzin ścian z zastosowaniem płyt g-k Rigips pozwala na uzyskanie bardzo ładnych, gładkich i równych powierzchni. Konstrukcje okładzin wykonanych w tej technologii charakteryzują się wieloma zaletami, z których najistotniejsze to:

 1. wyeliminowanie procesów “mokrych”, co w praktyce pozwala na prowadzenie prac w dowolnym momencie realizacji inwestycji,
 2. prostota i szybkość montażu – wykończone pomieszczenia można niemal natychmiast użytkować,
 3. niewielki ciężar zabudowy,
 4. optymalna wilgotność powietrza w użytkowanym pomieszczeniu (gips jest tzw. naturalnym regulatorem wilgotności powietrza),
 5. możliwość znacznego zwiększenia izolacyjności termicznej całej przegrody oraz prostego umieszczenia wszelkich instalacji wewnętrznych,
 6. stosunkowo mała grubość zabudowy,
 7. wysoki poziomem estetyki,
 8. bezpieczeństwo użytkowania – płyty gipsowo – kartonowe dzięki unikatowej budowie chemicznej gipsowego rdzenia płyty są materiałem niepalnym. Pozwalają na uzyskanie okładzin ściennych nie rozprzestrzeniających ognia (NRO) nawet do 2 godzin.

Przykładowe produkty RIGIPS:

RIGIMETR – płyta gipsowo-kartonowa  typ A (GKB)
– standardowa 

 

rigips

 

Zastosowanie:

do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy,  w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej.

Właściwości: 

• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,  w których wilgotność względna powietrza  nie przekracza 70%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0  w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1).

RIGIMETR – płyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI)
– impregnowana

 

rigips

 

Zastosowanie:

do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej.

Właściwości:

• z mniejszony stopień wchłaniania wody w porównaniu  do standardowych i ogniochronnych płyt g-k
• przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wiglotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%
• produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1).

RIGIMETR FIRE-Line – płyta gipsowo-kartonowa typ F
– ogniochronna

 

rigips

 

Zastosowanie:

• jako poszycie w wybranych systemach Rigips sklasyfikowanych pod względem odporności ogniowej (wg normy PN-BN 13501-2:2007)
• do stosowania tam gdzie wymagana jest podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur.

Właściwości: 

•  większona spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur • p rzeznaczona do stosowania w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70% • p rodukt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0  w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1) • p łyta w szarym kartonie oznaczona czerwonym opisem na krawędzi.

RIGIMETR 4PRO  płyta gipsowo-kartonowa typ A (GKB)
– standardowa  (czterostronnie spłaszczone krawędzie PRO)

 

 

Nowa płyta gipsowo-kartonowa – gwarancja idealnie gładkiej powierzchni!

Płyta gipsowo-kartonowa 4PRO posiada wszystkie 4 krawędzie spłaszczone. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wszystkich połączeń płyt na płaszczyźnie ściany lub sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Takie rozwiązanie posiada następujące zalety:

 • Doskonała gładkość wykończonej powierzchni.
 • Większa wytrzymałość spoin i mniejsze ryzyko powstawania pęknięć.
 • Szybsze wykończenie spoin – oszczędność czasu do 20 procent.
 • Oszczędność materiału – mniejsze zużycie mas szpachlowych.

Zastosowanie:

•  do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy
•  zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

Właściwości: 

•  przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza  nie przekracza 70%
•  produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych  (wg normy PN-EN 13501-1)
•  nie rozprzestrzeniająca ognia.

RIGIMETR 4PRO  płyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI)
– impregnowana  (czterostronnie spłaszczone krawędzie PRO)

 

Zastosowanie:

•  do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy
•  zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.

Właściwości: 

 •  przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza  nie przek

DURALINE
– konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa

 

Zastosowanie:

Konstrukcyjna płyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzeń gipsowy wzmocniony zagęszczonym włóknem szklanym. Obłożona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową, wytrzymałością i zmniejszoną nasiąkliwością. 
Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń w systemach suchej zabudowy jako poszycie: okładzin ściennych, ścian działowych, ścian hybrydowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy. Polecana do budowy elemetów budowlanych o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na uderzenia, odporności ogniowej, a zwłaszcza jako poszycie konstrukcjne nośnych ścian w budownictwie szkieletowym.

Profile RIGISTIL

RIGISTIL to opatentowany system profili metalowych (CD RIGISTIL, UD RIGISTIL) i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin ścian i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z użyciem płyt gipsowo-kartonowych.

System RIGISTIL jest szczególnie przydatny w przypadku adaptacji na cele mieszkalne poddaszy dachów o konstrukcji drewnianej. Zastosowanie wieszaków regulujących odstęp pomiędzy płytą a krokwiami pozwala na zwiększenie warstwy ocieplenia nawet do 25 cm (wieszak CLIPLINE dł. 30 cm) poza płaszczyznę krokwi. Oznacza to, że łączna grubość izolacji cieplnej poddasza może znacznie przekroczyć 30 cm (zależy to od wysokości krokwi).

Prawidłowa konstrukcja poddasza powinna uwzględniać również zapewnienie odpowiednich warunków wilgotnościowych wewnątrz przegrody (paroizolacja i wentylacja ocieplenia).

Akcesoria montażowe systemów suchej zabudowy

Uzupełniając ofertę systemów suchej zabudowy proponujemy Państwu wszelkiego typu akcesoria wykończeniowe:

– profile typowe i profile specjalne, narożnikowe i elastyczne,
– wszelkiego typu narożniki,
– wieszaki i łączniki, klamry i uchwyty, kątowniki,
– taśmy akustyczne, wzmacniające, siateczkowe i narożnikowe,
– wszelkiego typu kołki metalowe i rozporowe oraz wkręty.

 

Więcej informacji o produktach RIGIPS: www.rigips.pl