Jesteśmy producentem pustaków Leca® BLOK.

Leca® BLOK to system lekkich keramzytobetonowych elementów pozwalający na wybudowanie wszystkich ścian w budynku. Z keramzytobetonu wykonuje się również pustaki stropowe, kształtki nadprożowe, kanały wentylacyjne oraz obudowy kominów.

OPIS PRODUKTU

Pustak Leca® BLOK 24 wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Mają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej. Ściany zewnętrzne można wykonywać jako jedno-, dwu- (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna)
lub trójwarstwowe (Pustak Leca® BLOK 24 + izolacja termiczna i pustka powietrzna + Pustak Leca® BLOK 12). Do izolacji można stosować dowolny materiał termoizolacyjny, jednak najlepsze rezultaty osiąga się przy zastosowaniu wełny mineralnej – wówczas przegroda jest w pełni paroprzepuszczalna. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą lub poziomą i
pionową.

WŁAŚCIWOŚCI

 • najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
 • dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne
 • odporny na mróz, wilgoć i ogień
 • łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE

Pustak Leca® BLOK 24 przeznaczony jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w:
 • budynkach jednorodzinnych,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania:  ścian zewnętrznych nośnych oraz osłonowych (do 3 kondygnacji), ścian jedno- i dwuwarstwowych, ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych.

OPIS PRODUKTU

Pustak Leca® BLOK 12 wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 0-10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® DOM. Keramzytobetonowe Pustaki Leca® BLOK 12 o szerokości 12 cm przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian działowych wewnętrznych i osłonowych na zewnątrz przy ścianach trójwarstwowych. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować je na pełną spoinę poziomą i pionową. Przegrody zbudowane z tego materiału po otynkowaniu charakte-ryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną i odpornością ogniową. Pustaki można również wykorzystywać jako obmurówkę wieńców oraz jako lekki materiał do zamurowania otworów w remontowanych budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI

 • najlepsza paroprzepuszczalność spośród materiałów ściennych
 • dobre właściwości termoizolacyjne i termoregulacyjne
 • odporny na mróz, wilgoć i ogień
 • łatwa obróbka mechaniczna i ręczna

ZASTOSOWANIE

Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian działowych w:
 • budynkach jednorodzinnych,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich, do wykonywania: warstwy osłonowej ściany warstwowej, ścian działowych.